AT Scripts

Paus sedan senaste inköp i dagar

{ *** QUARANTINE ***}
quarantine_days=add(1,0)
buy_day=int(lasttrade(b,d))
today=int(date())
days_since_last=if(gt(lasttrade(b,p),0),sub(today,buy_day),99)
quarantine_released=ge(days_since_last,quarantine_days)
{ **** QUARANTINE ***}

xk)
{*** not first 5 minutes ***}
tittabakåt:=1
i5(
inpådagen1=eqv(int(ref(d,tittabakåt)),int(d))
inpådagen2=And(inpådagen1,Eqv(Int(d),Int(Date())))
mult(inpådagen2,30)
)
{*** not first 5 minutes ***}

{Detta skript beräknar antalet aktier som kan köpas baserat på
en fast avsatt poststorlek}

vl)
belopp:=4000
delar=div(belopp,c)
{ Här läggs ytterligare en aktie till, för att nå minst önskat belopp}
add(1,int(delar))

sl)
{ Syftet är att dels kontrollera att säljpriset är tillräckligt högt Dels kontrollera om det är lönt att lägga ordern pga antalet.
}
{ SETUP }
profit:=1.025
köpkurs=add(0,b)
{ SCRIPT }

inköpspris=portfolio(p)
innehav=portfolio(v)
{ pga ej realtid i utvecklingen kan man inte simulera orderboken }
orderbok=Odepth(b,v,0)
antal_ok=gt(orderbok,innehav)
{ antal_ok=and(1,1) }
säljpris=mult(inköpspris,profit)

{marknadsinfo }
öppnar=market(O)
öppet=gt(frac(date()),öppnar)
stänger=market(C)
inte_stängt=lt(frac(date()),stänger)
marknaden_öppen=and(öppet,inte_stängt)
handelplats=market()

{ SLUTLOGIK }
pris_ok=gt(köpkurs,säljpris)
pretest=and(marknaden_öppen,pris_ok)
resultat=and(pris_ok,and(gt(innehav,0),antal_ok))

Create IT