AT Scripts

Paus sedan senaste inköp i dagar

{ *** QUARANTINE ***}
quarantine_days=add(1,0)
buy_day=int(lasttrade(b,d))
today=int(date())
days_since_last=if(gt(lasttrade(b,p),0),sub(today,buy_day),99)
quarantine_released=ge(days_since_last,quarantine_days)
{ **** QUARANTINE ***}

xk)
{*** not first 5 minutes ***}
tittabakåt:=1
i5(
inpådagen1=eqv(int(ref(d,tittabakåt)),int(d))
inpådagen2=And(inpådagen1,Eqv(Int(d),Int(Date())))
mult(inpådagen2,30)
)
{*** not first 5 minutes ***}

{Detta skript beräknar antalet aktier som kan köpas baserat på
en fast avsatt poststorlek}

vl)
belopp:=4000
delar=div(belopp,c)
{ Här läggs ytterligare en aktie till, för att nå minst önskat belopp}
add(1,int(delar))

sl)
{ Syftet är att dels kontrollera att säljpriset är tillräckligt högt Dels kontrollera om det är lönt att lägga ordern pga antalet.
}
{ SETUP }
profit:=1.025
köpkurs=add(0,b)
{ SCRIPT }

inköpspris=portfolio(p)
innehav=portfolio(v)
{ pga ej realtid i utvecklingen kan man inte simulera orderboken }
orderbok=Odepth(b,v,0)
antal_ok=gt(orderbok,innehav)
{ antal_ok=and(1,1) }
säljpris=mult(inköpspris,profit)

{marknadsinfo }
öppnar=market(O)
öppet=gt(frac(date()),öppnar)
stänger=market(C)
inte_stängt=lt(frac(date()),stänger)
marknaden_öppen=and(öppet,inte_stängt)
handelplats=market()

{ SLUTLOGIK }
pris_ok=gt(köpkurs,säljpris)
pretest=and(marknaden_öppen,pris_ok)
resultat=and(pris_ok,and(gt(innehav,0),antal_ok))

minimum_fritt:=5000

{ OMSÄTTNING I VOLYM }
volym_dagar=add(20,0)
volym_tradesize=add(400,0)
volym_medel=MOV(V,volym_dagar,S)
volym_värde=mult(volym_medel,c)
volym_säker=gt(volym_värde,mult(minimum_fritt,1000))

{ marknadsinfo }
öppnar=market(O)
öppet=gt(frac(date()),öppnar)
stänger=market(C)
inte_stängt=lt(frac(date()),stänger)
marknaden_öppen=and(öppet,inte_stängt)

{ RSI }
rsi_värde=Rsiws(14)
rsi_stiger=Gt(rsi_värde,Aref(rsi_värde,1))
rsi_stigande=and(rsi_stiger,1)
rsi_worth_trading=lt(rsi_värde,rsi_max)
rsi_resultat=and(rsi_stigande,rsi_worth_trading)

{ RSI for three days }
rsi_a0=LT(aref(rsiws(14),1),40)
rsi_b0=LT(aref(rsiws(14),2),40)
rsi_c0=LT(aref(rsiws(14),3),40)
mult(mult(rsi_a0,rsi_b0),rsi_c0)

sl) AH Sell min3%rsi60
har_innehav=gt(portfolio(v),0)
rsi60=gt(rsiw(14),60)
and(har_innehav,and(gt(c,mult(portfolio(p),1.025)),rsi60))

sl) AH_level_buy_01
startstorage:=6000
object_num_fields:=2
testaccount:=1
steps_pct:=0.05
minmoney:=500
rsi_max:=35
pclinkid:=28

prevstorage=add(startstorage,mult(sub(testaccount,1),500))
nextstorage=add(startstorage,mult(sub(testaccount,0),500))
rsi_test=sub(rsi_max,mult(2,testaccount))
quarantine_days=add(1,0)
relative_pct=sub(1,mult(steps_pct,testaccount))
nextdatecell=scrpar(pclinkid)
storagenextcell=add(mult(nextdatecell,object_num_fields),prevstorage)
cell_date=add(storagenextcell,1)
cell_kurs=add(storagenextcell,0)
lastpay=lasttrade(b,p)
lastdate=lasttrade(b,d)
pengar=gt(cash(t),minmoney)
har_ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
har_innehav=gt(portfolio(v),0)
prevdate=scrpar(pclinkid)
storageprev=add(mult(prevdate,object_num_fields),prevstorage)
now=date()
today=int(now)
buy_day=int(getgvar(cell_date))
days_since_last=sub(today,buy_day)
quarantine_released=ge(days_since_last,quarantine_days)
rsi_current=rsiws(14)
rsi_a0=LT(aref(rsiws(14),1),rsi_max)
rsi_b0=LT(aref(rsiws(14),2),rsi_max)
rsi_c0=LT(aref(rsiws(14),3),rsi_max)
rsi_threedays=mult(mult(rsi_a0,rsi_b0),rsi_c0)
rsi_ok=and(rsi_threedays,lt(rsi_current,rsi_max))
cell_start_kurs=add(add(mult(nextdatecell,object_num_fields),startstorage),0)
value_start_buy=getgvar(cell_start_kurs)
value_pct=mult(value_start_buy,relative_pct)
lower_index=lt(c,cmpref(c,1,a))
{ signal=and(lower_index,and(quarantine_released,and(pengar,and(har_ej_innehav,lt(c,value_pct))))) }
signal=and(and(lower_index,and(quarantine_released,and(pengar,har_ej_innehav))),rsi_ok)
actual=add(c,0)
setgvarif(lastpay,cell_kurs,har_innehav)
setgvarif(actual,cell_kurs,signal)
setgvarif(lastdate,cell_date,har_innehav)
setgvarif(now,cell_date,signal)
value_kurs=getgvar(cell_kurs)
tidpunkt=getgvar(cell_date)
and(signal,1)
{@A(0,SX All-Sha)}

PC-Link // ETP-Link master//slave
Master

startstorage:=6000
object_num_fields:=2
testaccount:=1
steps_pct:=0.05
minmoney:=500
rsi_max:=35
pclinkid:=28

prevstorage=add(startstorage,mult(sub(testaccount,1),500))
nextstorage=add(startstorage,mult(sub(testaccount,0),500))

rsi_test=sub(rsi_max,mult(2,testaccount))
quarantine_days=add(1,0)
relative_pct=sub(1,mult(steps_pct,testaccount))

nextdatecell=scrpar(pclinkid)
storagenextcell=add(mult(nextdatecell,object_num_fields),prevstorage)
cell_date=add(storagenextcell,1)
cell_kurs=add(storagenextcell,0)
lastpay=lasttrade(b,p)
lastdate=lasttrade(b,d)

pengar=gt(cash(t),minmoney)
har_ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
har_innehav=gt(portfolio(v),0)

prevdate=scrpar(pclinkid)
storageprev=add(mult(prevdate,object_num_fields),prevstorage)
now=date()
today=int(now)

buy_day=int(getgvar(cell_date))
days_since_last=sub(today,buy_day)
quarantine_released=and(gt(buy_day,0),ge(days_since_last,quarantine_days))

rsi_current=rsiws(14)
rsi_a0=LT(aref(rsiws(14),1),rsi_max)
rsi_b0=LT(aref(rsiws(14),2),rsi_max)
rsi_c0=LT(aref(rsiws(14),3),rsi_max)
rsi_threedays=mult(mult(rsi_a0,rsi_b0),rsi_c0)
rsi_ok=and(rsi_threedays,lt(rsi_current,rsi_max))

cell_start_kurs=add(add(mult(nextdatecell,object_num_fields),startstorage),0)
value_start_buy=getgvar(cell_start_kurs)
value_pct=mult(value_start_buy,relative_pct)

lower_index=lt(c,cmpref(c,1,a))
{ signal=and(lower_index,and(quarantine_released,and(pengar,and(har_ej_innehav,lt(c,value_pct))))) }
signal=and(and(lower_index,and(quarantine_released,and(pengar,har_ej_innehav))),rsi_ok)
actual=add(c,0)

setgvarif(lastpay,cell_kurs,har_innehav)
setgvarif(actual,cell_kurs,signal)

setgvarif(lastdate,cell_date,har_innehav)
setgvarif(now,cell_date,signal)

value_kurs=getgvar(cell_kurs)
tidpunkt=getgvar(cell_date)

and(signal,1)

{@A(0,SX All-Sha)}

Slave testkonto 02-19

startstorage:=6000
object_num_fields:=2
testaccount:=2
steps_pct:=0.05
minmoney:=500
rsi_max:=35
pclinkid:=28

prevstorage=add(startstorage,mult(sub(testaccount,1),500))
nextstorage=add(startstorage,mult(sub(testaccount,0),500))

rsi_test=sub(rsi_max,mult(2,testaccount))
quarantine_days=add(1,0)
relative_pct=sub(1,mult(steps_pct,testaccount))

nextdatecell=scrpar(pclinkid)
storagenextcell=add(mult(nextdatecell,object_num_fields),prevstorage)
cell_date=add(storagenextcell,1)
cell_kurs=add(storagenextcell,0)
lastpay=lasttrade(b,p)
lastdate=lasttrade(b,d)

pengar=gt(cash(t),minmoney)
har_ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
har_innehav=gt(portfolio(v),0)

prevdate=scrpar(pclinkid)
storageprev=add(mult(prevdate,object_num_fields),prevstorage)
now=date()
today=int(now)

buy_day=int(getgvar(cell_date))
days_since_last=sub(today,buy_day)
quarantine_released=and(gt(buy_day,0),ge(days_since_last,quarantine_days))

rsi_current=rsiws(14)
rsi_a0=LT(aref(rsiws(14),1),rsi_max)
rsi_b0=LT(aref(rsiws(14),2),rsi_max)
rsi_c0=LT(aref(rsiws(14),3),rsi_max)
rsi_threedays=mult(mult(rsi_a0,rsi_b0),rsi_c0)
rsi_ok=and(rsi_threedays,lt(rsi_current,rsi_max))

cell_start_kurs=add(add(mult(nextdatecell,object_num_fields),startstorage),0)
value_start_buy=getgvar(cell_start_kurs)
value_pct=mult(value_start_buy,relative_pct)

lower_index=lt(c,cmpref(c,1,a))
{ signal=and(lower_index,and(quarantine_released,and(pengar,and(har_ej_innehav,lt(c,value_pct))))) }
signal=and(and(lower_index,and(quarantine_released,and(pengar,har_ej_innehav))),rsi_ok)
actual=add(c,0)

setgvarif(lastpay,cell_kurs,har_innehav)
setgvarif(actual,cell_kurs,signal)

setgvarif(lastdate,cell_date,har_innehav)
setgvarif(now,cell_date,signal)

value_kurs=getgvar(cell_kurs)
tidpunkt=getgvar(cell_date)

and(signal,1)

{@A(0,SX All-Sha)}

Sell Min 3%RSI60
har_innehav=gt(portfolio(v),0)
rsi60=gt(rsiw(14),60)
and(har_innehav,and(gt(c,mult(portfolio(p),1.025)),rsi60))

AH Buy 400
i5(
add(Int(div(400,s)),1)
)

AH Sell 400

i5(
innehav=portfolio(v)
antal=add(Int(div(400,s)),1)
if(gt(antal,innehav),innehav,antal)
)

sl) Köpsignal

minimum_fritt:=500
rsi_3d:=50
rsi_max:=37
rsi_min:=30
poststorlek:=400
maxrisk:=6

starttime=div(75,1440)

now=frac(date())
open=market(o)

clockok=gt(sub(now,add(starttime,open)),0)

fritt_kapital=add(minimum_fritt,poststorlek)

pengar=gt(cash(t),fritt_kapital)
har_ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
har_innehav=gt(portfolio(v),0)

today=int(date())
buy_day=int(lasttrade(b,d))
days_since_last=sub(today,buy_day)
quarantine_days=add(1,add(1,int(div(c,poststorlek))))
quarantine_released=and(gt(buy_day,0),ge(days_since_last,quarantine_days))

rsi_current=rsiws(14)
rsi_avg=mov(aref(rsi_current,1),3,S)

rsi_a0=LT(aref(rsiws(14),1),rsi_3d)
rsi_b0=LT(aref(rsiws(14),2),rsi_3d)
rsi_c0=LT(aref(rsiws(14),3),rsi_3d)

rsi_threedays=mult(mult(rsi_a0,rsi_b0),rsi_c0)
{ rsi_stiger=Gt(rsi_current,Aref(rsi_current,1)) }
rsi_stiger=Gt(rsi_current,rsi_avg)
rsi_ok=and(rsi_threedays,and(rsi_stiger,and(lt(rsi_current,rsi_max),gt(rsi_current,rsi_min))))

volym_dagar=add(20,0)
volym_tradesize=add(400,0)
volym_medel=MOV(V,volym_dagar,S)
volym_värde=mult(volym_medel,c)
volym_säker=gt(volym_värde,mult(poststorlek,1000))

idag=int(now)
lastdata=int(d)
uppdaterad=lt(sub(idag,lastdata),1)
{uppdaterad=add(1,0)}
casha=cash(a)
cashu=cash(u)
casht=cash(t)
cashn=cash(n)
cashc=cash(c)
belratio=div(casha,add(sub(casha,cashu),casht))
belgrad=lt(belratio,maxrisk)
signal=and(belgrad,and(clockok,and(uppdaterad,and(volym_säker,and(and(har_ej_innehav,pengar),rsi_ok)))))

{ ma5ma10dxdy}
har_ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
ma5=mov(c,5,s)
ma10=mov(c,10,s)
maok=gt(ma5,ma10)
days=add(1,Topbars(lt(mov(c,5,s),mov(c,10,s)),100,1))
close=add(c,0)
oldhvalue=AREF(h,days)
oldlvalue=AREF(l,days)
oldcvalue=AREF(c,days)
withinmargin=gt(mult(oldcvalue,1.03),close)
madt5=sub(ma5,mov(aref(c,1),5,s))
madt10=sub(ma10,mov(aref(c,1),10,s))
madtok=and(gt(madt5,0),gt(madt10,0))
result=and(har_ej_innehav,and(maok,and(withinmargin,madtok)))

Done IT all