Neo4J

För att ha detta som referens sparar jag det här

nodes.csv innehåller noder
name
adam
bertil
ceasar

relations.csv innehåller relationer
one,theother
adam,bertil
bertil,adam
adam,ceasar

LOAD CSV WITH HEADERS FROM ’file:///nodes.csv’ AS row
CREATE (n:Node {name:row.name,title:row.name});

LOAD CSV WITH HEADERS FROM ’file:///relations.csv’ AS row
MATCH
(a:Node),
(b:Node)
WHERE a.name = row.one AND b.name = row.theother
CREATE (a)-[r:RELTYPE]->(b)

MATCH p=()–>() RETURN p

Done IT all